Cynhwysiant, Cynhaliaeth a Chyngor
Gweithredir polisi integreiddio yn yr ysgol hon sy'n rhoi cyfle i bob disgybl ddilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae Arweinwyr Pwnc yn darparu cynlluniau gwaith amrywiol a gwahaniaethol, deunyddiau dysgu, profiadau a dulliau dysgu digon amrywiol i ddiwallu anghenion pob disgybl. Rhoddir sylw unigol i rai disgyblion yn y pynciau craidd Cymraeg, Saesneg a Mathemateg. Bryd arall, defnyddir cynorthwywyr o'r Adran Cynnal Dysgu i gynnal disgyblion o fewn y dosbarth.
 
Drwy brosesau’r Ffeil Cynnydd, arweinir pob disgybl i fagu dealltwriaeth o'i gryfderau personol yn ogystal â'r agweddau hynny lle mae angen datblygiad. Anelir at feithrin hinsawdd o lwyddiant trwy gydnabod a chanmol ymdrechion y disgybl fel unigolyn.
 
Amgylchfyd yr Ysgol
Mae'r ysgol wedi ei lleoli mewn adeiladau ac ar safle hynod ddymunol sydd yn cael eu cadw'n lân a chymen gan y gofalwyr a'r glanhawyr. Ceisir meithrin yn y disgyblion falchder yn eu hamgylchfyd, gan eu hysgogi i fod yn gyfrifol wrth drin eiddo a dodrefn yr ysgol, ac i gymryd gofal o'r coed a'r llwyni a blannwyd ar y safle.