Tymor yr Hydref 2016  
 Llun 5 Medi i Gwener 16 Rhagfyr 

Hanner Tymor
 Llun 24 Hydref i Gwener 28 Hydref 
 
Gwyliau'r Nadolig
 Llun 19 Rhagfyr i Gwener 2 Ionawr
 
Tymor y Gwanwyn 2017 
 Mawrth 3 Ionawr i Iau 7 Ebrill

Hanner Tymor
 Llun 20 Chwefror i Gwener 24 Chwefror 
 

 

Tymor yr Haf 2017
 Llun 24 Ebrill i Mercher 21 Gorffennaf 
 
Hanner Tymor
 Llun 29 Mai i Gwener 2 Mehefin


   Gwyl y Banc Llun 1 Mai 2017
 
Diwrnodau Canlyniadau

  Lefel A/AS 18 Awst
  TGAU 25 Awst

Gwisg Ysgol ar Werth

 Mercher 17 a Iau 18 Awst

 Mercher 24 a Iau 25 Awst

 

Diwrnodau HMS
Bydd y dyddiadau canlynol yn ddiwrnodau HMS i staff.  NI FYDD DISGYBLION I MEWN.
 
 
 Iau 1 Medi
 Gwener 2 Medi
 Gwener 21 Tachwedd
 Mawrth 3 Ionawr
 
1 ddiwrnod arall i'w cadarnhau.

 

Pe bai angen newid diwrnod HMS am unrhyw reswm, bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni mewn da bryd.

 

 
 
 
 
 
 
Tymor yr Hydref 2016  
 Iau 1af Medi i Gwener 16 Rhagfyr 

Hanner Tymor
 Llun 24 Hydref i Gwener 28 Hydref 
 
Gwyliau'r Nadolig
 Llun 19 Rhagfyr i Gwener 30 Rhagfyr
 
Tymor y Gwanwyn 2017  
 Mawrth 3 Ionawr i Gwener 7 Ebrill 

Hanner Tymor
 Llun 20 Chwefror i Gwener 24 Chwefror 
 
 
 
Tymor yr Haf 2017
 Llun 24 Ebrill i Mercher 21 Gorffennaf 
 
Hanner Tymor
 Llun 29 Mai i Gwener 2 Mehefin

*   Gwyl y Banc Dydd Calan Llun 2 Ionawr 2017
*   Gwyl y Banc Llun 1 Mai 2017