Tymor yr Hydref 2017  
 Llun 4 Medi i Gwener 22 Rhagfyr 

Hanner Tymor
 Llun 30 Hydref i Gwener 3 Tachwedd 
 
Gwyliau'r Nadolig
 Llun 25 Rhagfyr i Gwener 5 Ionawr
 
Tymor y Gwanwyn 2018
 Llun 8 Ionawr i Iau 29 Mawrth

Hanner Tymor
 Llun 19 Chwefror i Gwener 23 Chwefror 
 

 

Tymor yr Haf 2018
   Llun 16 Ebrill i Gwener 20 Gorffennaf 
 
Hanner Tymor
   Llun 28 Mai i Gwener 1 Mehefin


   Gwyl y Banc Llun 7 Mai 2018
 
Diwrnodau Canlyniadau

  Lefel A/AS 16 Awst 2018
  TGAU 23 Awst 2018

Gwisg Ysgol ar Werth

 Mercher 15 a Iau 16 Awst 2018

 Mercher 23 a Iau 24 Awst 2018

 

Diwrnodau HMS 2018 / 19
Bydd y dyddiadau canlynol yn ddiwrnodau HMS i staff.  NI FYDD DISGYBLION I MEWN.
 
 
 Llun 3 a 4 Medi 2018
 Gwener 23 Tachwedd 2018
 Llun 7 Ionawr 2019
 Llun 22 Gorffennaf 2019


 

Pe bai angen newid diwrnod HMS am unrhyw reswm, bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni mewn da bryd.