Tymor yr Hydref 2020
 Llun 1 Medi i Gwener 18 Rhagfyr 

Hanner Tymor
 Llun 26 Hydref i Gwener 30 Hydref
 
Gwyliau'r Nadolig
 Llun 25 Rhagfyr i Gwener 5 Ionawr
 
Tymor y Gwanwyn 2021
 Llun 4 Ionawr i Iau 26 Mawrth

Hanner Tymor
 Llun 15 Chwefror i Gwener 19 Chwefror 
 
Gwyliau Pasg
 Llun 29 Mawrth i Gwener 9 Ebrill 
 

 

 

Tymor yr Haf 2021
   Llun 12 Ebrill i Gwener 16 Gorffennaf 
 
Hanner Tymor
   Llun 31 Mai i Gwener 4 Mehefin


   Gwyl y Banc Llun 3 Mai 2021
 
Diwrnodau Canlyniadau

  Lefel A/AS 19 Awst 2021
  TGAU 26 Awst 2021

Gwisg Ysgol ar Werth

 Mercher 18 a Iau 19 Awst 2021

 Mercher 25 a Iau 26 Awst 2021

 

Diwrnodau HMS 2020 / 21
Bydd y dyddiadau canlynol yn ddiwrnodau HMS i staff.  NI FYDD DISGYBLION I MEWN.
 
 
 
 Llun 2 Tachwedd 2020
 Llun 4 Ionawr 2021
 
 Llun 19 a Mawrth 20 Gorffennaf 2021
 
2 arall i'w cadarnhau

Pe bai angen newid diwrnod HMS am unrhyw reswm, bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni mewn da bryd.