Trefnir cludiant disgyblion Llanhari, ar ran yr Awdurdod, o’r swyddfeydd lleol ym Mhontypridd a Phen-y-Bont. Caiff rhieni disgyblion newydd sy’n byw mwy na dwy filltir o’r ysgol lythyr oddi wrth yr Awdurdod priodol ym mis Awst yn eu hysbysu o’r trefniadau ynglŷn â chludiant eu plant.
 
Os oes gennych unrhyw broblem yn ymwneud â chludiant, yna cysylltwch â::
Penybont
Uned Cludiant
Morien House
Bennett Street
Ystad Ddiwydiannol Penybont
Penybont-ar-Ogwr
CF31 3SH
 
ffôn: 01656 642654
Rhondda Cynon Taff
Adran Cludiant
Ty Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
CF37 1DU

 
ffôn: 01443 494870
Bro Morgannwg
Cyngor Bro Morgannwg
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU
 
ffôn: 01446 704664