Rydym yn cynnig dewisiadau iach yn ein holl fwydlenni. Mae ein ffreutur ar agor ar gyfer brecwast, egwyl canol bore a chinio, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r bwydlenni'n amrywio bob wythnos a gallwn gynnig unrhyw beth i chi o fyrbryd poeth neu oer, hyd at ginio dau gwrs llawn. Cymerwch olwg ar ein bwydlen er mwyn gweld beth sydd ar gael y tymor hwn.
 
Ysgol Llanhari Catering