Hoffem glywed oddi wrthych! 
Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost (gweler y troedyn isod am fanylion) neu drwy ein ffurflen ymholiad ar-lein (gweler gyferbyn). Rydym yn dibynnu ar adborth rheolaidd gan ein rhieni, llywodraethwyr a staff ac yn croesawu eich sylwadau neu farn. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw gwestiynau, gadewch i ni wybod a byddwn yn ymdrechu i ddarparu atebion. 
 

 

CYSYLLTWCH Â NI