Ysgol Llanhari Owl
Ysgol Llanhari Squirrel
 
Ysgol Llanhari Hedgehog
Ysgol Llanhari Mouse

 

 

 

Ysgol Llanhari Letters
Ysgol Llanhari Forms
Ysgol Llanhari Calendar
Ysgol Llanhari Gallery
Ysgol Llanhari News
Ysgol Llanhari Links

Cyfnod Allweddol 2
 

Os oes gennych unrhyw faterion yngl n â’r cwrcicwlwm ysgol yr hoffech eu trafod, mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth yn yr ysgol. Ysgol Llanhari Parents Handbook