Dathlu Canlyniadau ardderchog Safon Uwch yn Ysgol Llanhari

Braf iawn oedd tystio i firi dathlu canlyniadau ardderchog 2016 ymhlith disgyblion y chweched dosbarth, staff a rhieni Dydd Iau, wrth iddynt lwyddo unwaith eto i wella ar ganlyniadau Safon Uwch y blynyddoedd blaenorol. Llwyddodd 100% o’r disgyblion mewn dau bwnc neu fwy. Roedd 25% o’r holl raddau a enillwyd gan y disgyblion yn raddau A*-A ac rydym yn hynod o falch bod 72% o’r graddau a enillwyd yn A*-C. Dathlwn lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi cyrraedd eu potensial ac sydd wedi gweithio yn ddygn a chael eu haeddiant. Mae’r disgyblion wedi rhagori wrth ddilyn cyrsiau traddodiadol academaidd yn ogystal â phynciau galwedigaethol yn y chweched. Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl ifanc a fydd yn cychwyn ar fyd gwaith neu yn parhau â’u hastudiaethau mewn prifysgolion neu golegau ymhob cwr o’r wlad.

 

Latest News and Announcements

Measles Awareness letter
Monday 11 September 2017
A great start to the new GCSEs at Ysgol Llanhari
Thursday 24 August 2017
A Level Celebrations at Ysgol Llanhari
Thursday 17 August 2017
Dathlu Llwyddiant Lefel A yn Ysgol Llanhari
Thursday 17 August 2017
swydd Technegydd Cyffredinol
Monday 17 July 2017
Post of General Technician
Monday 17 July 2017
RCT Childcare Survey
Monday 10 October 2016
School Advertisement
Friday 07 October 2016
Christmas shopping trip to Cheltenham
Tuesday 27 September 2016
In loving memory of Rhys
Wednesday 27 July 2016