Dathlu Canlyniadau ardderchog Safon Uwch yn Ysgol Llanhari

Braf iawn oedd tystio i firi dathlu canlyniadau ardderchog 2016 ymhlith disgyblion y chweched dosbarth, staff a rhieni Dydd Iau, wrth iddynt lwyddo unwaith eto i wella ar ganlyniadau Safon Uwch y blynyddoedd blaenorol. Llwyddodd 100% o’r disgyblion mewn dau bwnc neu fwy. Roedd 25% o’r holl raddau a enillwyd gan y disgyblion yn raddau A*-A ac rydym yn hynod o falch bod 72% o’r graddau a enillwyd yn A*-C. Dathlwn lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi cyrraedd eu potensial ac sydd wedi gweithio yn ddygn a chael eu haeddiant. Mae’r disgyblion wedi rhagori wrth ddilyn cyrsiau traddodiadol academaidd yn ogystal â phynciau galwedigaethol yn y chweched. Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl ifanc a fydd yn cychwyn ar fyd gwaith neu yn parhau â’u hastudiaethau mewn prifysgolion neu golegau ymhob cwr o’r wlad.

 

Latest News and Announcements

Parti Ponty
Wednesday 13 June 2018
Parti Ponty
Wednesday 13 June 2018
YSGOL AR GAU / SCHOOL CLOSURE
Wednesday 28 February 2018
Ysgol Llanhari: Inspection Report
Friday 26 January 2018
Welsh Language Charter Newletter
Thursday 14 December 2017
Urdd Membership
Monday 27 November 2017
Christmas Fair
Wednesday 22 November 2017
Ffair Nadolig
Wednesday 22 November 2017
Christmas Quiz Night
Thursday 09 November 2017
Noson Cwis Nadolig
Thursday 09 November 2017