YSGOL AR GAU - Ar gyngor gan Rondda Cynon Taf ni fydd yr Ysgol ar agor dydd Iau 1af na dydd Gwener 2il oherwydd y tywydd garw.

SCHOOL CLOSED - Further to advise given by Rhondda Cynon Taf the School will be closed Thursday 1st and Friday 2nd due to inclement weather.

Latest News and Announcements

Young Carers Community Letter
Monday 03 December 2018
Young Carers
Friday 19 October 2018
Congratulations year 11!
Thursday 23 August 2018
Dathlu canlyniadau Safon Uwch ardderchog yn Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
Celebrating excellent A Level Results at Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
Dathlu Llwyddiant Lefel A yn Ysgol Llanhari
Thursday 17 August 2017
swydd Technegydd Cyffredinol
Monday 17 July 2017
Cyngerdd Haf
Tuesday 28 June 2016
Summer Concert
Tuesday 28 June 2016
Young Carers
Tuesday 07 June 2016