Braf iawn oedd dathlu canlyniadau ardderchog unwaith eto eleni gyda disgyblion, staff a rhieni Ysgol Llanhari. Ymhyfrydwn bod 82% o’r holl raddau a enillwyd gan y garfan hon yn raddau A*-C a bod 21% o’r graddau a enillwyd gan y disgyblion yn raddau A*-A. Yn arwain y ffordd eleni roedd Llew Lloyd, Lewis James a Guto Pari, y tri yn cyrraedd yr uchelfannau â’u graddau A* ac A.  Dathlwn lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi gweithio yn ddygn a chydwybodol trwy gydol eu hamser yn y chweched dosbarth. Mae’r disgyblion wedi rhagori wrth ddilyn cyrsiau academaidd yn ogystal â phynciau galwedigaethol. Mae’r Fagloriaeth yn parhau i fynd o nerth i nerth gyda’r disgyblion i gyd yn elwa o fireinio amrywiaeth eang o sgiliau. Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl ifanc a fydd yn cychwyn ar fyd gwaith neu yn parhau â’u hastudiaethau mewn prifysgolion neu golegau ymhob cwr o’r wlad.

 

 

Latest News and Announcements

Canlyniadau TGAU ardderchog gan ddisgyblion Ysgol Llanhari yn gwella ar safonau y llynedd
Thursday 22 August 2019
Dathlu Canlyniadau Safon Uwch yn Ysgol Llanhari
Thursday 15 August 2019
Gofalwyr Ifanc Llythyr Cymuned
Monday 03 December 2018
Llongyfarchiadau blwyddyn 11!
Thursday 23 August 2018
Dathlu canlyniadau Safon Uwch ardderchog yn Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
Celebrating excellent A Level Results at Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
Adroddiad arolwg Ysgol Llanhari
Friday 26 January 2018
Cylchlythyr Siarter Iaith
Thursday 14 December 2017
Aelodaeth Urdd
Monday 27 November 2017
Llythyr Ymwybyddiaeth Frech Goch
Monday 11 September 2017