Dathlu Llwyddiant Lefel A yn Ysgol Llanhari

Braf iawn oedd gweld disgyblion y chweched dosbarth, staff a rhieni yn dathlu llwyddiant canlyniadau ardderchog Safon Uwch 2017 Dydd Iau. Rydym yn hynod o falch bod 100% o’r disgyblion wedi cyrraedd y Trothwy Lefel 3 am yr ail flwyddyn yn olynol, gan amlygu bod staff a disgyblion wedi addasu’n llwyddiannus i’r newidiadau o ran cymhwysterau a chwricwlwm. Rydym yn hapus iawn bod 74% o’r disgyblion wedi llwyddo i ennill graddau A*-C mewn dau neu fwy o bynciau Safon Uwch. Dathlwn hefyd lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi cyrraedd eu potensial ac sydd wedi gweithio yn ddygn a chael eu haeddiant. Dyma’r garfan gyntaf o ddisgyblion i astudio y Fagloriaeth Gymreig yn Llanhari ac roedd y canlyniadau yn ardderchog, felly’n brawf o’r ffaith bod y disgyblion wedi elwa o fireinio amrywiaeth eang o sgiliau wrth weithio tuag at y Tystysgrif Sgiliau.  Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl ifanc fydd yn cychwyn ar fyd gwaith neu yn parhau â’u hastudiaethau mewn prifysgolion neu golegau ymhob cwr o’r wlad.

Latest News and Announcements

Measles Awareness letter
Monday 11 September 2017
A great start to the new GCSEs at Ysgol Llanhari
Thursday 24 August 2017
A Level Celebrations at Ysgol Llanhari
Thursday 17 August 2017
Dathlu Llwyddiant Lefel A yn Ysgol Llanhari
Thursday 17 August 2017
swydd Technegydd Cyffredinol
Monday 17 July 2017
Post of General Technician
Monday 17 July 2017
RCT Childcare Survey
Monday 10 October 2016
School Advertisement
Friday 07 October 2016
Christmas shopping trip to Cheltenham
Tuesday 27 September 2016
In loving memory of Rhys
Wednesday 27 July 2016