Dathlu Llwyddiant Lefel A yn Ysgol Llanhari

Braf iawn oedd gweld disgyblion y chweched dosbarth, staff a rhieni yn dathlu llwyddiant canlyniadau ardderchog Safon Uwch 2017 Dydd Iau. Rydym yn hynod o falch bod 100% o’r disgyblion wedi cyrraedd y Trothwy Lefel 3 am yr ail flwyddyn yn olynol, gan amlygu bod staff a disgyblion wedi addasu’n llwyddiannus i’r newidiadau o ran cymhwysterau a chwricwlwm. Rydym yn hapus iawn bod 74% o’r disgyblion wedi llwyddo i ennill graddau A*-C mewn dau neu fwy o bynciau Safon Uwch. Dathlwn hefyd lwyddiant yr holl ddisgyblion sydd wedi cyrraedd eu potensial ac sydd wedi gweithio yn ddygn a chael eu haeddiant. Dyma’r garfan gyntaf o ddisgyblion i astudio y Fagloriaeth Gymreig yn Llanhari ac roedd y canlyniadau yn ardderchog, felly’n brawf o’r ffaith bod y disgyblion wedi elwa o fireinio amrywiaeth eang o sgiliau wrth weithio tuag at y Tystysgrif Sgiliau.  Llongyfarchiadau i’r holl athrawon a disgyblion a dymunwn yn dda i’r bobl ifanc fydd yn cychwyn ar fyd gwaith neu yn parhau â’u hastudiaethau mewn prifysgolion neu golegau ymhob cwr o’r wlad.

Latest News and Announcements

Excellent GCSE results at Ysgol Llanhari as year 11 pupils improve on last year’s success
Thursday 22 August 2019
Celebrating A Level Results at Ysgol Llanhari
Thursday 15 August 2019
Young Carers Community Letter
Monday 03 December 2018
Young Carers
Friday 19 October 2018
Congratulations year 11!
Thursday 23 August 2018
Dathlu canlyniadau Safon Uwch ardderchog yn Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
Celebrating excellent A Level Results at Ysgol Llanhari
Thursday 16 August 2018
Dathlu Llwyddiant Lefel A yn Ysgol Llanhari
Thursday 17 August 2017
swydd Technegydd Cyffredinol
Monday 17 July 2017
Cyngerdd Haf
Tuesday 28 June 2016