Eisteddfod 2016

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion a staff Ysgol Llanhari am ddiwrnod gwych o gystadlu yn Eisteddfod yr Ysgol a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Bu sawl llys ar y blaen yn ystod ar y dydd ond Trisant a orfu ar ddiwedd diwrnod brwd o gystadlu a hynny o un pwynt yn unig. Teg dweud bod llys Hari yn siomedig dros ben i golli o un pwynt yn unig! Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, bardd cadair CA4 a CA5 oedd Gwynfor Dafydd o flwyddyn 13 ac am y tro cyntaf erioed cyflwynwyd cystadleuaeth y gadair i ddisgyblion CA3. Llongyfarchiadau gwresog i Joseff Kirkman ar ei fuddugoliaeth. Cyflwynwyd cadeiriau hardd wedi eu creu gan Mr Alun Evans o’r Adran Dechnoleg i’r ddau ohonynt i ddathlu eu camp.

Ymfalchiwn yn ogystal bod disgyblion o’r Cyfnod Sylfaen wedi ymuno i gyfarch y llenorion buddugol â dawns werin draddodiadol. Enillwyd y tlws newydd am y perfformiad gorau ar y llwyfan gan gôr marched Trisant. Fe’u hyfforddwyd hwy gan tair merch o flwyddyn 12 sef Alys, Carys ac Angharad. Diolch i bawb am ddiwrnod gwych!