Ysgol Llanhari Forms
Ysgol Llanhari Calendar
Ysgol Llanhari Gallery
Ysgol Llanhari News

Ysgol Llanhari Links

 

 

 

Ffurflenni 
Os gwelwch yn dda dewiswch y ffurflen y byddwch yn ei gwneud yn ofynnol o'r rhestr isod i lawrlwytho'r PDF. Argraffu, ei llenwi a'i dychwelyd i swyddfa'r ysgol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.
 
 
Collecting A Child Form
Keyworker Introduction Form
Permission Form
New Child Record Booklet
Safeguarding Children Policy
Ffurflen Cofrestru Plentyn P1