Tîm Arweinyddiaeth Uwchradd Cynradd
Pennaeth: Rhian Phillips
Dirprwy Bennaeth: Meinir Thomas
Pennaeth Cynorthwyol: Geoffrey Howell
Pennaeth Cynorthwyol: Catherine Webb
 
 
Tîm Arwain Estynedig
Uwch Gydlynydd Safonau Cyrhaeddiad : Catrin Rowlands
Uwch Gydlynydd Sgiliau Hanfodol ac Ehangach: Colin Pari
 
Arweinwyr Safonau Cyrhaeddiad:
Blwyddyn 7&8 Miss Anghard Morgan
Blwyddyn 9&10 Miss Leana Stansfield
Blwyddyn 11,12,13: Mr Steve Wilshaw
Arweinwyr Pwnc
 
Cymraeg: Catrin Rowlands/ Llion Jones
Saesneg: Emma Goodridge
Mathemateg: Gareth Roberts
Gwyddoniaeth: Marc Davies
Technoleg Gwybodaeth: Paul Greene
Technoleg: Alun Evans
Hanes: Sian Morris
Daearyddiaeth: Helen Lougher
Addysg Grefyddol: Llinos Davies

Gwyddorau Cymdeithasol: Angharad Morgan

Ieithoedd Modern: Lowri Evans 
Cerddoriaeth: Cai Hywel
Drama/ Cyfryngau:
Angharad Rees Jones
Celf: Geraint Edwards
Addysg Gorfforol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Iolo Roberts
Astudiaethau Busnes: Catrin Rowlands
 
Athrawon Pwnc:
 
Mathemateg: Carwyn Jones, Saran Johnson
Saesneg: Carys Lewis
Technoleg: Lois Bowen
Hanes: Eleri Phillips
Addysg Gorfforol: Sophie Wluka
Dysgu i Lwyddo/Dyniaethau: Anwen Howells
 
 
Cynorthwy-wyr Dysgu:
Sali Edmunds
Hefin Karadog
Stacey Thomas
 
Ysgrifenyddes y Pennaeth: Rhian Rapsey
Bwrsar: Dawn Walters
Swyddog Presenoldeb: Kella Thomas
Rheolwr y Safle: Alun Hughes
Rheolwr Rhwydwaith: Adam Stephens
Swyddog Arholiadau: Lisa Reynolds
Arolygwr Gwersi: Carwyn Lewis
 
Technegwyr: Alex Corcoran, Rhys Williams
Pennaeth Cynorthwyol: Catherine Webb
Ysgrifenyddes: Megan Ryan
Gofalwr: Wayne Ball
 
Dosbarth Dewi Draenog:
Ffion Rowlands 
Dosbarth Cadi Cwningen:
Elin Haf Hobbs
Dosbarth Gwion Gwiwer: 
Ffion Jones 
Dosbarth Lleucu Llwynog:
Elin Wyn Williams
 
Cynorthwy-wyr Dosbarth:
Bethannie Hayes
Rhiannydd Morgan
Carly Ryan
Tessa Ryan
Catherine Vukashin Jones
Emma Rees
Cerys Jeffries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ysgol Llanhari Policies