Staff yr Adran
 
Arweinydd Pwnc: Mr Iolo Roberts
Athrawon CA3, CA4, CA5: Miss Sophie Wluka/Mrs Emily Pugh
 
Mae'r adran Addysg Gorfforol yn darparu rhaglen gytbwys sy'n anelu at ddatblygu yr unigolyn yn gorfforol, yn gymdeithasol, yn emosiynol ac yn wybyddol.

BLWYDDYN 7

 Tymor 1: Sgiliau Pel, Ffitrwydd, Badminton
 Tymor 2: Gymnasteg, Iechyd a ffitrwydd
 Tymor 3: Athletau, Gweithgareddau Awyr Agored, Sgiliau pel (maesu)
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Asesiad cyson drwy gydol y flwyddyn.

BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: Sgiliau Pel, Ffitrwydd, Badminton
 Tymor 2: Gymnasteg, Iechyd a ffitrwydd
 Tymor 3: Athletau, Gweithgareddau Awyr Agored, Sgiliau pel (maesu)
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Asesiad cyson drwy gydol y flwyddyn.

BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: Sgiliau Pel, Ffitrwydd, Badminton
 Tymor 2: Gymnasteg, Iechyd a ffitrwydd
 Tymor 3: Athletau, Gweithgareddau Awyr Agored, Sgiliau pel (maesu)
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Asesiad cyson drwy gydol y flwyddyn.
SGILIAU
 

Perfformio amrywiaeth eang o sgiliau modur; cydweithio, datrys problemau, gwerthuso gwaith yr hunan ac eraill, Technoleg Gwybodaeth, cyfathrebu, datblygu rhif, sgiliau meddwl – creadigol, gwerthuso, dadansoddi, mynegi barn.

ANELU'N UWCH

Cymryd mantais o bob gweithgaredd allgyrsiol sydd ymlaen yn ystod yr awr ginio ac ar ôl ysgol.
Cymryd diddordeb yn eich ffitrwydd personol.
Cadw yn actif am gyfnodau hir i hybu ffitrwydd personol.
Ymuno â thimau/cymdeithasau chwaraeon

SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Bod yn rhan o'r ymgyrch i fod yn deulu iach gyda'ch gilydd.
Sicrhau fod gwisg addysg gorfforol a 'trainers 'gan eich plentyn ar gyfer pob gwers.
Annog a chefnogi ymdrechion eich plentyn pan mae'n cynrychioli'r ysgol mewn timau.

GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
www.bbc.co.uk/sport
www.teachpe.com/index-quiz-php
www.hwb.wales.gov