Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mrs Llinos Davies
 
BLWYDDYN 8
 Tymor 1: Defodau Bywyd
 Tymor 2: Iddewiath
 Tymor 3: Addoli a Defod/Arweinwyr a Thestunau  

ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Asesiad ysgrifennu: defodau bywyd.
 Tymor 2: Llyfryn Gwybodaeth – Y Synagog.
 Tymor 3: Ysgrifennu Estynedig – Cymharu addoliad o fewn dwy grefydd.

BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: Fy nghred i /Bodolaeth Duw?
 Tymor 2: Dioddefaint – Yr Holocost.
 Tymor 3: Stiwardiaeth
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Asesiad ysgrifennu, Fy Nghred i. Archwiliad – Ydy Duw’n bodoli?
 Tymor 2: Dyddiadur – Profiad plentyn Iddewig o’r Holocost.
 Tymor 3: Cyflwyniad A2 – Stiwardiaeth.
SGILIAU

Datblygu Sgiliau sy’n gysylltiedig ’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, Datblygu Sgiliau Cyfathrebu, Meddwl a Technoleg Gwybodaeth, Sgiliau Pynciol, Archwilio Credoau dysgeidiaethau ac arferion Crefyddol, Mynegi ymatebion personol, Ymdrin â’r cwestiynau sylfaenol.


ANELU'N UWCH

Rhaglenni dogfen ar fywydau ac arferion addoli credinwyr crefyddol. Trafod pynciau llosg â theulu, ffrindiau. Ymchwilio i effaith crefydd ar fywydau unigolion. Darllen llyfrau defnyddiol e.e.Archwilio Materion yn addysg grefyddol 1,2, a 3; Fy mywyd i fel…


SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Trafod credoau pwysig o fewn y teulu.
Annog datblygu barn.
Gwylio rhaglenni addas e.e. y newyddion, rhaglenni dogfen.
Hybu meddwl agored wrth drafod.


GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
www.reonline.org.uk
www.topmarks.co.uk
www.jewfaq.org.uk
www.hinduonnet.com
www.request.org.uk
www.hindukids.org.uk