Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mr Cai Hywel
 
BLWYDDYN 7
 
 Tymor 1: Yr Elfennau Cerddorol
 Tymor 2: Roc a Rol
 Tymor 3: Rege
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Cyfansoddi yn defnyddio’r Elfennau, Gwerthuso’r Elfennau
 Tymor 2: Perfformiad grwp o roc a rol
 Tymor 3: Perfformio a chyfansoddi cân rege.

BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: Cerddoriaeth Pop 4 cord
 Tymor 2: Cerddoriaeth Werin
 Tymor 3: Y Traddodiad Clasurol
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Cyfansoddi a pherfformio can bob 4 cord.
 Tymor 2: Perfformio ‘Migldi Migldi’, Cyfansoddi Cwestiwn ac Ateb, Gwerthuso cymharu dau ddarn
 Tymor 3: Perfformio unigol/pâr,

BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: Cerddoriaeth y Felan
 Tymor 2: Caneuon Poblogaidd
 Tymor 3: Cerddoriaeth Ffilm
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Asesiadau ‘Cyfansoddi Byr-fyfyr’, ‘Gwerthuso diwedd uned’, ‘Perfformiad y felan’
 Tymor 2: Asesiadau ‘Cyfansoddi can bologaidd’,’ Gwerthusiad o ganeuon poblogaidd’
 Tymor 3: Asesiadau ‘Perfformio unigol/par’, ‘Gwerthuso Ffilm
SGILIAU
 

Sgiliau Pwnc: Perfformio, Cyfansoddi, Gwerthuso

Sgiliau Allweddol: Cydweithio, Cyfathrebu, Datrys Problemau, Gwella fy mherfformiad a’m dysgu fy hun, Rhifedd, TGCh

Sgiliau Meddwl: Dadansoddi, Creu, Cymharu, Mynegi Barn, Datblygu syniadau, Dyfalbarhad, Datblygu hyder perfformio, Trafod, Trefnu


ANELU'N UWCH

Cwblhau’r tasgau ymchwil yn y llyfr gwaith.
Ymarfer unrhyw offeryn.
Manteisio ar gyfleoedd i berfformio/cymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol allgyrsiol.


SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Annog eich plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yn yr ysgol
Annog eich plentyn i ymarfer ar gyfer eu asesiad perfformio unigol/pâr
Gwenud yn siŵr fod eich plentyn yn ymarfer eu hofferyn ar gyfer y gwersi offerynnol (os yn cael gwersi)
Gwrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth ar y radio/ipod/yn y gymuned
Gofyn i’ch plentyn siarad am yr hyn y maent wedi ei ddysgu yn y wers
Manteisiwch ar unrhyw ymweliadau cerddorol os yn bosibl.


GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 

www.hwb.wales.gov
www.bbc.co.uk
www.youtube.co.uk