Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc:
Miss Catrin Rowlands/Mr Llion Jones
 
Athrawon yr Adran
Miss Catrin Rowlands, Mr Llion Jones, Mrs Meinir Thomas, Mr Cai Hywel, Mr Colin Pari
 
Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 7, 8 & 9

BLWYDDYN 7
 
 Tymor 1: Anifeiliaid: anifeiliaid anwes, anifeiliaid sy’n gweithio, hawliau anifeiliaid          
 Tymor 2: Nofel ddosbarth: Y Gelyn ar y Trên, T. Llew Jones
 Tymor 3: Chwedlau: e.e.  Branwen, Gelert
 
ASESIADAU ALLEWDDOL

 Tymor 1: Asesiad ysgrifennu: hunangofiant anifail
 Tymor 2: Asesiad darllen
 Tymor 3: Asesiad llafar: cyflwyno gwybodaeth, Asesiad darllen
                    Asesiad ysgrifennu: darn mynegi barn/perswadiol
 
BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: Cymru a’r Byd   
 Tymor 2: Nofel (e.e. Un Noson Dywyll, T. Llew Jones)                 
 Tymor 3: Gwrthdaro
 
ASESIADAU ALLEWDDOL

 Tymor 1: Asesiad darllen: Cantre’r Gwaelod 
                    Asesiad ysgrifennu: Disgrifiad o’r Môr
 Tymor 2: Asesiad llafar: bwletin newyddion yn seiliedig ar drychineb 
                    Asesiad darllen: adolygiad ar nofel
 Tymor 3: Asesiad llafar: araith Chickibites
                    Asesiad ysgrifennu: Llythyr Mynegi Barn (Tryweryn)
 
BLWYDDYN 9

 Tymor 1: Nofel    
 Tymor 2: Nofel
 Tymor 3: Nofel

ASESIADAU ALLEWDDOL

 Tymor 1: Asesiad darllen anllenyddol
                    Asesiad llafar: mynegi barn mewn grŵp
 Tymor 2: Asesiad ysgrifennu creadigol
                    Asesiad darllen llenyddol
 Tymor 3: Asesiad llafar mynegi barn mewn grŵp                   
                    Asesiad ysgrifennu: llythyr neu araith mynegi barn
 
SGILIAU
Cyfathrebu, darllen, ysgrifennu, llafar, gwrando, gweithio gydag eraill, trafod teimladau ac emosiynau, trefnu syniadau a ffeithiau, cofnodi data, dod o hyd i wybodaeth, gwerthuso, datblygu meddwl; dehongli, myfyrio, mynegi barn, TGCh, drafftio, golygu, mireinio

ANELU'N UWCH

BLWYDDYN 7

 Darllen personol a chadw cofnod ar y cyd â’r cartref
 Cofnodi a dysgu geiriau / ymadroddion newydd
 Ymchwilio neu drafod ymhellach gynnwys gwersi
 Cymryd rhan mewn tasgau penodol ar gyfer gwahanol gystadlaethau

BLWYDDYN 8

 Set 1: Pecyn darllen, i’w gwblhau o fewn amser penodol
 Setiau: 2 a 3 i ddilyn rhaglen ddarllen bersonol a chadw cofnod o eirfa newydd ar y cyd gyda’r cartref.

BLWYDDYN 9

Darllen 10 o nofelau yn ystod y flwyddyn gan gwblhau tasg o ddewis personol ar sail pob nofel – taflen o dasgau yn cael ei dosbarthu i  ddisgyblion ar ddechrau’r flwyddyn. Monitrir nifer y nofelau sy’n cael eu darllen bob tymor
 
SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN
 Sicrhau bod darllen yn digwydd gartref ar y cyd â’r ysgol
 Sicrhau bod eich plentyn  yn siarad Cymraeg wrth siarad gyda ffrind/ ar y ffôn
 Gwylio rhaglenni Cymraeg ar y teledu – e.e. Rownd a Rownd, Mosgito, Planed Plant  ac      unrhyw awgrymiadau sy’n cael eu gwneud gan yr athro yn sgîl y gwersi
 Annog eich plentyn i ddod am gymorth os oes trafferthion
 Gwirio’r Llyfr Cyswllt yn gyson
 
Cyfnod Allweddol 4: TGAU
 
Cyfnod Allweddol 5: Lefel A/AS