Adran Staff:

Arweinydd Pwnc:
Miss Helen Lougher

Cyfnod Allweddol 3 a 4:
Miss Anwen Howells

BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: Sgiliau map
Coedwig law yr Amason
 Tymor 2: Yr Undeb Ewropeaidd
Ffrainc
Cymharu dwy ardal Twristiaeth (1) – Sgio yn Chamonix Twristiaeth (2) – Mallorca
Pa fath o le yw Cymru?
 Tymor 3: Microhinsawdd yr ysgol
Patrymau adwerthu
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Prawf sgiliau map
Aseiniad Allweddol: Beth yw’r dyfodol i Goedwig Law yr Amason?
 Tymor 2: Prawf Ewrop
Aseiniad Allweddol: Twristiaeth yn Mallorca
 Tymor 3: Aseiniad Allweddol: Microhinsawdd yr Ysgol
Asesiad : Lleoli Canolfan siopa newydd yn yr ardal leol.

BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: Sgiliau atlas
Prosesau a thirffurfiau afon – Yr Afon Ogwr
 Tymor 2: Peryglon Naturiol
Diwydiant cyffuriau a ffermio yn Afghanistan
 Tymor 3: Effeithiau newid hinsawdd ar Ynysoedd y Maldives
Periw - GLlED
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Prawf Sgiliau Atlas - Nodweddion Dynol a Ffisegol
Aseiniad Allweddol: Ymholiad yr Afon Ogwr
 Tymor 2: Aseiniad Allweddol: Cymharu Tsunami Japan ac Asia
Erthygl papur newydd ar Effaith y diwydiant cyffuriau ar Afghanistan a’r DU.
 Tymor 3: Aseiniad Allweddol: Beth yw’r Dyfodol i Ynysoedd y Maldives?
Beth yw’r dyfofol i’r ffordd draddodiadol o fyw ym Mheriw? Pwynt pwer
SGILIAU
 

Lleoli lleoedd, amgylcheddau a phatrymau, ,Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau Ymchwilio, Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif, Llythrennedd, TGCh, Gweithio gydag eraill, Gwella’ch perfformiad eich hunan, Datrys Problemau, Datblygu Meddwl


ANELU'N UWCH

Disgyblion i ofyn cwestiynau yn annibynnol am y themau a astudir a darganfod yr atebion iddynt a’u cyflwyno o fewn yr Aseiniadau Allweddol. Defnyddio’r Trefnwyr Meddwl wrth gynllunio a threfnu gwybodaeth.


SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Annog disgyblion i ddefnyddio’r cyfarwyddiadau i’r Aseiniadau Allweddol a’r grid lefelau yn ofalus er mwyn gweld yr hyn sydd angen iddynt wneud er mwyn cyrraedd eu lefelau targed neu’n uwch.


GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
www.hwb.wales.gov