Arweinydd Pwnc: 
Mrs Angharad Rees Jones
 

BLWYDDYN 7

 Tymor 1: Meim / Melodrama
 Tymor 2: Chwedl Gelert
 Tymor 3: Dadansoddi Sgript
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Meim – Asesiad ymarferol mewn pâr
Melodrama- Asesiad ymarferol mewn pâr/grŵp
 Tymor 2: Chwedl Gelert- Asesiad ymarferol mewn grŵp, asesiad ymarferol unigol
 Tymor 3: Dadansoddi Sgript – Asesiad ymarferol mewn pâr/grŵp

BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: Statws Llwyfannau
 Tymor 2: Romeo a Juliet
 Tymor 3: Operau sebon Theatr Mewn Addysg
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Statws: Asesiad ymarferol mewn pâr
Llwyfannau: Asesiad ymarferol mewn grŵp
 Tymor 2: Romeo a Juliet: Asesiad ymarferol mewn grŵp/ pâr
 Tymor 3: Operau Sebon: Asesiad ymarferol mewn grŵp
Theatr Mewn Addysg: Asesiad ymarferol mewn grŵp

BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: ‘Tafliad Carreg’ Y Cyfryngau
 Tymor 2: ‘Brodyr Gwaed’
 Tymor 3: ‘Crash’ Theatr yr Abswrd
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Tafliad Carreg’ Asesiad ymarferol mewn pâr Y Cyfryngau Asesiad ymarferol mewn grŵp
 Tymor 2: ‘Brodyr Gwaed’ Asesiad ymarferol mewn pâr
 Tymor 3: ‘Crash’ Asesiad ymarferol mewn pâr/grŵp Theatr yr Abswrd Asesiad gwaith pâr
SGILIAU
 

Cyfathrebu, gweithio gydag eraill, datrys problemau, gwella’ch dysgu a’ch perfformiad eich hun Technoleg Gwybodaeth, meddwl, llythrennedd, cydweithio fel tîm, trafod, casglu syniadau, byrfyfyrio, cyfarwyddo, ymchwilio, dadansoddi, dehongli, dychymyg, hunan-ddisgyblaeth, cynnal rôl, creu, ymarfer, perfformio, gwerthuso.

ANELU'N UWCH
Cwblhau gwaith cartref ymchwiliol drwy greu Powerpoint ar y testun o dan sylw a’i rannu gyda’r dosbarth.
Cwblhau darnau o waith cartref yr adran Ddrama ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd.
Cymryd rhan yng ngweithgareddau allgyrsiol yr adran Ddrama.

SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN
Ysgogi’ch plentyn i gymryd rhan yng ngweithgareddau allgyrsiol yr adran, gan gynnwys Eisteddfod Yr Ysgol, Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd, Sioeau Ysgol ac ati.
Pan fydd cwmnïoedd teledu yn chwilio am actorion o’r Ysgol, cefnogwch eich plentyn wrth ymgeisio am ei r/rhan.
Gwrandewch ar eich plentyn yn ymarfer ei g/eiriau pan yn paratoi am asesiad ymarferol!
Byddwch yn barod i rannu’ch eiddo! Fel arfer fe fydd disgwyl i ddisgyblion ddod â phrop a gwisg ar gyfer cyflwyno rôl mewn asesiad.
Rhowch gyfle i’ch plentyn wylio rhaglenni Cymraeg ar S4C- Gall cymeriad neu linyn stori ysbrydoli eich plentyn mewn gwersi Drama heb sôn am y cyfle i wrando ar yr iaith Gymraeg.
Anogwch eich plentyn i ddarllen dros waith cartref a sicrhau bod y gwaith cartref i mewn erbyn y dyddiad cau.
Ewch i wylio dramâu/sioeau cerdd yn y theatr os yn bosibl

GWEFANNAU DEFNYDDIOL

http://www.echelgais.org/elwa/section.asp?id=1.3.1
http://www.echelgais.org/elwa/section.asp?id=1.3.4
http://www.shakespeares-globe.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_and_Juliet
http://www.shakespeares-globe.org/abouttheglobe/virtualtour/
http://en.wikipedia.org/wiki/Soap_opera
http://www.bbc.co.uk/cymru/pobolycwm/
http://www.quiz-zone.co.uk/quizrounds/040519soapoperas/questions.html