Datblygu Sgiliau
 Tymor 1:  
 Tymor 2:  
 Tymor 3:
 
AMCANION

 

 
ANELU'N UWCH

 

SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Eu hannog i gymhwyso’r sgiliau a ddysgwyd yn yr holl bynciau maent yn eu hastudio
ac wrth drafod gwybodaeth yn gyffredinol yn eu bywydau.

GWEFANNAU DEFNYDDIOL