Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mrs Lowri Evans
 
BLWYDDYN 7
 
 Tymor 1: C’est parti!
 Tymor 2: Famille et Copains
 Tymor 3: Chez Moi
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Sgiliau iaith / Dod i ddeall Ffrangeg
Bonjour/Dans mon sac/Quel âge as-tu?
Bon Anniversaire!/En Classe/Les Couleurs
 Tymor 2: Ma Famille Portraits
 Tymor 3: Chez Moi Le soir/L’heure/Asesiad Diwedd Blwyddyn

BLWYDDYN 8
 
 Tymor 1: On va en ville/Ma journée
 Tymor 2: On s’amuse
 Tymor 3: Vive les vacances
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Ysgrifennu / Darllen Ma Routine / Au collège
 Tymor 2: Llafar / Gwrando – Mes Loisirs
 Tymor 3: Asesiad diwedd blwyddyn
BLWYDDYN 9
 
 Tymor 1: Les vacances
 Tymor 2: Byw’n iach
 Tymor 3: Les Choristes
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Llafar / Ysgrifennu Mes Vacances
 Tymor 2: Gwrando / Darllen La nourriture
 Tymor 3: Asesaid diwedd blwyddyn
SGILIAU
 

TG, Llafaredd ,Darllen , Datblygu Rhif , Cyfathrebu ,Ysgrifennu, Datrys Problemau, Gweithio gydag eraill, Datblygu Meddwl


ANELU'N UWCH

Cyflwyniadau mewn cyfrwng o ddewis y disgyblion ar yr is- themau h.y Powerpoint, poster, llyfryn, cyflwyniad llafar


SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Helpu eich plentyn i adolygu geirfa ar gyfer profion sillfau.
Eu hannog i gwblhau gwaith cartref.
Prynu geiriadur Ffrangeg/Cymraeg i’w helpu os yn bosibl.
Manteisio ar ymweliadau dramor os yn bosibl.

GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
www.ordnancesurvey.co.uk
www.hwb.wales.gov