Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mr Iolo Roberts
 
Athrawon yr Adran
Mr Colin Pari, Miss Anwen Howells