Staff yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc y Gwyddorau Cymdeithasol :
Miss Angharad Morgan
 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Athrawon Cyfnod Allweddol 4 a 5: 
Miss Angharad Morgan, Miss Anwen Howells
 
Blwyddyn 10
 
 Tymor 1: Twf a datblygiad dynol
 Tymor 2: Datblygiad hunangysyniad
 Tymor 3: Newidiadau bywyd a ffynonellau cefnogaeth
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1:     Asesiad cyflwyno gwybodaeth A2: Patrymau twf grwp targed
 Tymor 2: Asesiad llafar - trafodaeth grwp am ffactorau sy'n effeithio ar hunangysyniad
 Tymor 3: Asesiad ymchwil - Gwasanaethau a chefnogaeth yr ardal leol

Blwyddyn 11
 
 Tymor 1: Anghenion gofal unigolion
 Tymor 2: Mathau o wasanaethau gofal a'r rhwystrau rhag mynediad
 Tymor 3: Egwyddorion gofal

ASESIADAU ALLEWDDOL
 
Asesiad ymchwil - Effaith camau bywyd ar anghenion gofal unigolion 
Asesiad cyflwyno gwybodaeth A2 - Sectorau Gofal
Asesiad llafar - trafodaeth grwp ar dechnegau hybu egwyddorion gofal
 

Blwyddyn 12
 
 Tymor 1: Hybu Iechyd da
 Tymor 2: Hybu gofal o safon a chyfathrebu
 Tymor 3:
 
Hawliau a chyfrifoldebau darparwyr ac unigolion

ASESIADAU ALLEWDDOL
 
Asesiad ysgrifennu - Pa ffactorau sy'n effeithio ar iechyd?
Asesiad llafar - Cyflwyniad am sgiliau a thechnegau gofal
Asesiad ysgrifennu - Traethawd ar werthuso hawliau a chyfrifoldebau
   
Blwyddyn 13
 
 Tymor 1: Gofalu am unigolion hyn
 Tymor 2: Darpariaeth iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau plant
 Tymor 3:   Hawliau ac amddiffyniad i unigolion

ASESIADAU ALLWEDDOL

 Tymor 1: Asesiad ysgrifennu - Effaith ffactorau amrywiol ar heneiddio
 Tymor 2: Aesiad llafar - Cyflwyniad grwp ar wasanaethau
 Tymor 3: Asesiad mynegi barn am ddeddfau
Cyfnod Allweddol 4: TGAU
Cliciwch yma i gysylltu â thudalen TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar wefan CBAC

Gwelwch hefyd Llyfr Dewis Pynciau CA4

Cyfnod Allweddol 5: Lefel A/AS
Cliciwch yma i gysylltu â CBAC UG / Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Gweler hefyd Cyfnod Allweddol 5 Llyfryn Opsiynau