Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc:
Mrs Emma Goodridge
 
Saesneg Athrawon Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5:
Mrs Emma Goodridge, Mrs C Lewis, Mrs Llinos Davies, Mrs Meinir Thomas, Miss Angharard Rees Jones
 
Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 7

MEYSYDD ASTUDIO

 Tymor 1 Hunangofiant: ‘Boy’ , Hawliau Anifeiliaid                              
 Tymor 2 Chwedlau , Drama: ’The Gold of Lies’                    
 Tymor 3 Yn y Newyddion, Barddoniaeth 

ASESIADAU ALLWEDDOL
Asesir disgyblion yn ffurfiol mewn Darllen, Ysgrifennu , Siarad a Gwrando ar hyd y flwyddyn. Bydd yr asesiadau hyn yn digwydd yn y gwersi

 Tymor 1 Asesiad llafar unigol ’Me, Myself and I’, Asesiad Darllen
 Tymor 2 Asesiad ysgrifennu, asesiad llafar mewn grŵp: drama
 Tymor 3 Ysgrifennu ‘non fiction’ – erthygl papur newydd, darllen barddoniaeth

SGILIAU
Mae pob uned waith yn datblygu’r 3 prif sgil sef Darllen, Ysgrifennu a Siarad a Gwrando. Fodd bynnag, datblygir sawl sgil arall hefyd e.e. cyfathrebu, ail ddrafftio, datrys problemau. Sgiliau meddwl, gwerthuso, gweithio gydag eraill, TG.

ANELU'N UWCH
Clwb ysgrifennu creadigol,
Darllen personol: ‘Read a Million Words’ – cofnodi’r darllen yn llyfryn Cyfnod Allweddol 3.
Diwrnodau thema adrannol – ee straeon ysbryd (Calan Gaeaf), cystadlaethau ee ‘Mini sagas’ - barddoniaeth Gosodir tasgau estynedig yn ystod gwersi hefyd.
 
SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN
Bob hanner tymor bydd eich plentyn yn derbyn llyfryn gwaith cartref sy’n cefnogi pob uned o waith ac yn cynnwys tasgau darllen ac ysgrifennu yn ogystal a ffocws ar ramadeg, sillafu ac atalnodi.

Anogwch eich plentyn i ddarllen yn eu hamser sbâr. Dylent ddarllen amrywiaeth o ddeunyddiau – ffuglen, ffeithiol, gan gynnwys papurau newydd a chylchgronau. Anogwch eich plentyn i ddarllen dros ei waith  cyn ei roi i mewn a defnyddio geiriadur a thesawrws.

 
Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 8
 
MEYSYDD ASTUDIO

 Tymor 1: Straeon Ysbryd a Gothig 
                    Ysgrifennu perswadiol

 Tymor 2: Nofel : The Boy in The Striped Pyjamas
                    Wonder Barddoniaeth

 Tymor 3: Shakespeare, Bodau Arallfydol

ASESIADAU ALLWEDDOL
Asesir disgyblion yn ffurfiol mewn Darllen, Ysgrifennu , Siarad a Gwrando ar hyd y flwyddyn.  Bydd yr asesiadau hyn yn digwydd yn y gwersi

 Tymor 1: Ysgrifennu stori ysbryd, tasg darllen a deall
 Tymor 2: Asesiad siarad a gwrando mewn grŵp, tasg darllen a deall
 Tymor 3: Asesiad siarad a gwrando unigol, asesiadau darllen ac
                    ysgrifennu ’non fiction’ dan amodau prawf.
 
SGILIAU
Mae pob uned waith yn datblygu’r 3 prif sgil sef Darllen, Ysgrifennu a Siarad a Gwrando. Fodd bynnag, datblygir sawl sgil arall hefyd e.e. cyfathrebu, ail ddrafftio, datrys problemau. Sgiliau meddwl, gwerthuso, gweithio gydag eraill, TG.

ANELU'N UWCH
Clwb ysgrifennu creadigol,
Darllen personol: ‘Read a Million Words’ – cofnodi’r darllen yn llyfryn Cyfnod Allweddol 3.
Diwrnodau thema adrannol – ee straeon ysbryd (Calan Gaeaf), cystadlaethau ee ‘Mini sagas’ - barddoniaeth Gosodir tasgau estynedig yn ystod gwersi hefyd.

 
Cyfnod Allweddol 3: Blwyddyn 9
 
MEYSYDD ASTUDIO
 Tymor 1: Ysgrifennu Creadigol My Favourite Things, Ysgrifennu am
                    Deithio Hysbysebion’Mint Imperial 
 Tymor 2: Nofel – Noughts and Crosses, Holes, Abomination,
                    Barddoniaeth. 
 Tymor 3: Sgiliau Darllen ac Ysgrifennu TGAU.

ASESIADAU ALLWEDDOL
Asesir disgyblion yn ffurfiol mewn Darllen, Ysgrifennu , Siarad a Gwrando ar hyd y flwyddyn.  Bydd yr asesiadau hyn yn digwydd yn y gwersi.

SGILIAU
Darllen, Siarad a Gwrando, Ysgrifennu, Sgiliau meddwl, sgiliau allweddol megis cyfathrebu, ail ddrafftio, gweithio gydag eraill, TG, datrys problemau, gwella perfformiad, gwerthuso
 
ANELU'N UWCH
Clwb ysgrifennu creadigol
Darllen Personol: Read a Million Words, cofnodi yn llyfryn CA3
Dyddiau thematig yr adran – ee straeon ysbryd (calan gaeaf)
Cystadlaethau – ee mini sagas, barddoniaeth
Gosodir tasgau estynedig yn ystod gwersi hefyd.
 
SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN
Bob hanner tymor bydd eich plentyn yn derbyn llyfryn gwaith cartref sy’n cefnogi pob uned o waith ac yn cynnwys tasgau darllen ac ysgrifennu yn ogystal a ffocws ar ramadeg, sillafu ac atalnodi.  Anogwch eich plentyn i ddarllen yn eu hamser sbâr.  Dylent ddarllen amrywiaeth o ddeunyddiau – ffuglen, ffeithiol, gan gynnwys papurau newydd a chylchgronau.  Anogwch eich plentyn i ddarllen dros ei waith cyn ei roi i mewn ac i ddefnyddio geiriadur a thesawrws.
 
GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
Cyfnod Allweddol 4: TGAU
 
Cyfnod Allweddol 5: A / UG