Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mr Alun Evans
 
Athrawon yr Adran
Miss Lois Bowen
 
Blwyddyn 7
 
 Tymor 1: Prosiect Dylunio a Gwneud (1) + Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (1)
 Tymor 2: Prosiect Dylunio a Gwneud (2) + Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (2)
 Tymor 3: Prosiect Dylunio a Gwneud (3) + Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (3)
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Prosiect Dylunio a Gwneud (1)
 Tymor 2: Prosiect Dylunio a Gwneud (2)
 Tymor 3: Prosiect Dylunio a Gwneud (3)

Blwyddyn 8
 
 Tymor 1: Prosiect Dylunio a Gwneud (1) + Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (1)
 Tymor 2: Prosiect Dylunio a Gwneud (2) + Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (2)
 Tymor 3: Prosiect Dylunio a Gwneud (3) + Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (3)

ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Prosiect Dylunio a Gwneud (1)
 Tymor 2: Prosiect Dylunio a Gwneud (2)
 Tymor 3: Prosiect Dylunio a Gwneud (3)

Blwyddyn 9
 
 Tymor 1: Prosiect Dylunio a Gwneud (1)
 Tymor 2: Prosiect Dylunio a Gwneud (2)
 Tymor 3: Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (1)+(2)
 
ASESIADAU ALLEWDDOL
 
 Tymor 1: Prosiect Dylunio a Gwneud (1)
 Tymor 2: Prosiect Dylunio a Gwneud (2)
 Tymor 3: Tasg Gywasgedig - Dylunio a Gwneud (1)+(2)
SGILIAU

Creu briff dylunio, ymchwilio, dadansoddi, defnyddio'r we i gasglu gwybodaeth, generadu syniadau cychwynnol, datblygu syniadau, cofnodi manylion y datrysiad, creu cynllun gweithredu, cyfathrebu, gwneud (amrywiaeth o dechnegau/sgiliau), gwneud (ansawdd y gwneud), gwneud (gwelliannau) sgiliau meddwl - dadansoddi, creu, cymharu, mynegi barn, trafod, trefnu, TGCh, datrys problemau, gwella perfformiad, gweithio gydag eraill.


ANELU'N UWCH

Astudio enghreifftiau o brosiectau sydd wedi’u harddangos yng nghyntedd ac ystafelloedd y Bloc Technoleg. Sicrhau bod y syniadau wedi’u harlunio a’u harlliwio’n effeithiol a’u bod yn cynnwys sylwadau sy’n gwerthuso’u heffeithiolrwydd.
Anelu at ddatblygu ac arddangos medrau creadigol yn y gwaith dylunio. Sicrhau bod y gwaith gwneud yn cynnwys amrywiaeth o dechnegau heriol a’r cynnyrch gorffenedig yn adlewyrchu safonau uchel, o ran swyddogaeth, adeiladwaith a gorffeniad. Cyfeirio’n gyson at y llyfryn ‘Asesu ar gyfer dysgu’ wrth weithio ar wahanol rannau’r taflenni dylunio.


SUT ALLWCH CHI GEFNOGI EICH PLENTYN YN Y PWNC HWN

Sicrhau nad yw’r plentyn yn colli’r taflenni gwaith cartref sy’n gysylltiedig â phob prosiect a monitro cynnydd y gwaith sydd arnynt. Cynorthwyo’r plentyn wrth wirio safon pob elfen o’r gwaith ar y tafllenni dylunio gan ddefnyddio’r llyfryn ‘asesu ar gyfer dysgu’. Sicrhau bod gan y plentyn adnoddau arlunio sylfaenol megis pensil HB cyffredin, pensiliau lliw, riwler, onglydd a.y.y.b. a’u bod ar gael yn ystod gwersi ac ar gyfer cyflawni tasgau gwaith cartref.


GWEFANNAU DEFNYDDIOL
 
www.technologystudent.com/
www.designandtech.com/
www.design-technology.info/
www.stepin.org/ www.baddesigns.com/index.shtm