Staff Yr Adran:
 
Arweinydd Pwnc
Mr Paul Greene
 
Athrawon yr Adran
Mr Steve Wilshaw, Mr Carwyn Jones, Miss Angharad Rees Jones, Mr Gareth Roberts